BONA NIT I BON PROFIT

(texto en valenciano y castellano)

 

Fa 10 anys que es va iniciar Curt al pap. Va ser una temeritat de quan era regidor de cultura i volia oferir una proposta cultural de qualitat per a Parcent i comarca. Amb una minsa economia donada la situació, volia fer una regidoria de cultura i no sols d’entreteniment, com tantes vegades sol passar (és cert, dóna més aplaudiments i vots). No tenia ni idea de com es feia un festival de cinema ni cap relació amb l’assumpte, però la cabuderia té coses bones i roïnes. Eixa va ser una de les bones i també una de les pitjors per als meus ulls. En aquella edició vaig acabar amb conjuntivitis. Aproximadament mig any li he dedicat a cada edició. Un treball ocult, que en ser percebut per algunes persones, va fer que sorgiren col·laboradors, digam-ne, espontanis. Sempre he tingut gent al costat. No puc esmentar a totes i tots, però sobretot voldria agrair a Araceli Bañuls, Pere Mestre, Francis Ferrer i Vicent Berenguer, que m’ajudaren a visionar i seleccionar els curts, a Román Rodríguez i Raquel Ochoa, que oferiren els seus spots i cartells, a Quico Torres, que regalava als guardonats les seues làmines, als companys de govern Máximo Revilla, Fabiola Mora i Jacqui Cotterill que estaven a tot i a totes, i a Bea Riera, posterior regidora de cultura, que va complir el seu compromís de continuar amb Curt al pap. En els 4 darrers anys he buscat la manera de passar el testimoni perquè el festival poguera continuar, però no ha estat possible. No se li pot demanar a ningú que assumisca tanta càrrega de manera altruista. Ja estava aleshores decidit de fa temps que la 10a edició de Curt al pap anava a ser la conclusiva, almenys per la meua part. Tot i conéixer aquestes dificultats, l’equip de govern actual de l’ajuntament va insistir en que figurara com a punt en el programa electoral “continuar amb Curt al pap”. Esperant que el festival no es convertisca en una caricatura o paròdia de sí mateix, o tinga el nom d’allò que no és, els desitge molta sort en complir eixe punt del programa. Endavant! Això serà tot un èxit.

10 edicions, 2.132 curts rebuts i visionats, 246 projectats en concurs, 44 premiats, molt de públic assistent de tot arreu,  Parcent trobe que ha esdevingut un referent cultural, s’ha donat a conéixer la gastronomia dels pastissets, hem donat vida a les nits de Nadal… Amb els modestos guardons hem ajudat a carreres cinematogràfiques que han arribat als Goya, a Sundance, als Òscars, a ser èxits de taquilla, i sobretot hem posat en contacte a eixa meravellosa gent que dedica el seu esforç a realitzar cinema de qualitat, amb un públic variat i divers que quasi sempre ha omplit de gom a gom la sala de La Musical dins d’un ambient d’allò més entranyable i quasi màgic, devorant pastissets i cinema. Gràcies a totes i tots. Ha arribat el moment d’acomiadar-me de vosaltres i com sempre déia: bona nit i bon profit.

 

Hace 10 años que se inició Curt al pap. Fue una temeridad de cuando era concejal de cultura y quería ofrecer una propuesta cultural de calidad para Parcent y comarca. Con una exigua economía dada la situación, quería hacer una concejalía de cultura y no solo de entretenimiento, como tantas veces suele pasar (es cierto, da más aplausos y votos). No tenía ni idea de cómo se hacía un festival de cine ni ninguna relación con el asunto, pero la cabezonería tiene cosas buenas y malas. Esa fue una de las buenas y también una de las peores para mis ojos. En aquella edición acabé con conjuntivitis. Aproximadamente medio año le he dedicado a cada edición. Un trabajo oculto, que al ser percibido por algunas personas, hizo que surgieran colaboradores, digamos, espontáneos. Siempre he tenido gente al lado. No puedo mencionar a todos y todas pero sobre todo querría agradecer a Araceli Bañuls, Pere Mestre, Francis Ferrer y Vicent Berenguer, que me ayudaron a visionar y seleccionar los cortos, a Román Rodríguez y Raquel Ochoa, que ofrecieron sus spots y carteles, a Quico Torres, que regalaba a los galardonados sus láminas, a los compañeros de gobierno Máximo Revilla, Fabiola Mora y Jacqui Cotterill por su permanente disposición, y a Bea Riera, posterior concejala de cultura, que cumplió su compromiso de continuar con Curt al pap. En los 4 últimos años he buscado la manera de pasar el testigo para que el festival pudiera continuar, pero no ha sido posible. No se le puede pedir a nadie que asuma tanta carga altruísta. Ya estaba entonces decidido de hace tiempo que la 10ª edición de Curt al pap iba a ser la conclusiva, al menos por mi parte. Aún conociendo estas dificultades, el equipo de gobierno actual del ayuntamiento insistió en que figurara como punto en el programa electoral “continuar con Curt al pap”. Esperando que el festival no se convierta en una caricatura o parodia de sí mismo, o tenga el nombre de aquello que no es, les deseo mucha suerte en cumplir ese punto del programa. ¡Adelante! Eso será todo un éxito.

10 ediciones, 2.132 cortos recibos y visionados, 246 proyectados en concurso, 44 premiados, mucho público asistente de todas partes,  Parcent creo que ha convertido en un referente cultural, se ha dado a conocer la gastronomía de los pastissets, hemos dado vida a las noches de Navidad. Con los modestos galardones hemos ayudado a carreras cinematográficas que han llegado a los Goya, a Sundance, a los Òscars, a ser éxitos de taquilla, y sobre todo hemos puesto en contacto a esa maravillosa gente que dedica su esfuerzo a realizar cine de calidad, con un público variado y diverso que casi siempre ha llenado a tope la sala de la Musical dentro de un ambiente de lo más entrañable y casi mágico, devorando pastissets y cine. Gracias a todas y todos. Ha llegado el momento de despedirme de vosotras y vosotros y como siempre decía: buenas noches y buen provecho.

 

Joan Carles Poquet
Coordinador de Curt al pap